Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Domovy se zvláštním režimem (9851555)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
 
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 29.9.2021 typ inspekce: základní
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2019 6866700 ,- Kč
2022 8081200 ,- Kč
2020 7721900 ,- Kč
2018 4900000 ,- Kč
2021 9455100 ,- Kč
 
Technické zabezpečení