Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Nízkoprahová denní centra (2004679)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Datum kontroly: Uložení opatření:
2.7.2020 Ne
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2015 270000 ,- Kč
2022 1650000 ,- Kč
2016 351000 ,- Kč
2020 1389000 ,- Kč
2021 1459000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení