Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Nízkoprahová denní centra (8444882)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 18.4.2018 typ inspekce: základní
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2015 148800 ,- Kč
2019 569800 ,- Kč
2022 1665300 ,- Kč
2020 1494500 ,- Kč
2021 1860400 ,- Kč
 
Technické zabezpečení