Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Chráněné bydlení (3776784)

POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, z. ú.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Datum kontroly: Uložení opatření:
5.2.2013 Ano
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 10.1.2017 typ inspekce: následná
Datum šetření: 2.3.2016 typ inspekce: základní
Datum šetření: 28.7.2009 typ inspekce: v plném rozsahu
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 3273000 ,- Kč
2010 5260000 ,- Kč
2015 3965000 ,- Kč
2019 5524000 ,- Kč
2017 4134000 ,- Kč
2016 3412000 ,- Kč
2018 4852000 ,- Kč
2020 5706000 ,- Kč
2021 6111000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení