Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Odlehčovací služby (9217016)

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 30.11.2010 typ inspekce: v částečném rozsahu
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 298000 ,- Kč
2010 311000 ,- Kč
2015 110400 ,- Kč
2019 501700 ,- Kč
2017 281800 ,- Kč
2016 155000 ,- Kč
2018 675600 ,- Kč
2020 471300 ,- Kč
2021 567000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení