Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Odborné sociální poradenství (2225351)

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Datum kontroly: Uložení opatření:
28.2.2019 Ne
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 200000 ,- Kč
2015 597000 ,- Kč
2019 1197049 ,- Kč
2016 695000 ,- Kč
2021 2724754 ,- Kč
 
Technické zabezpečení