Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Noclehárny (4502063)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
 
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 1100000 ,- Kč
2010 1100000 ,- Kč
2015 1058000 ,- Kč
2019 1515000 ,- Kč
2022 1630000 ,- Kč
2017 1290000 ,- Kč
2016 1118000 ,- Kč
2020 1630000 ,- Kč
2018 1443000 ,- Kč
2021 1630000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení