Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Azylové domy (4714749)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 21.11.2016 typ inspekce: základní
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2015 5798000 ,- Kč
2019 8578000 ,- Kč
2022 10943000 ,- Kč
2017 6781000 ,- Kč
2016 6000000 ,- Kč
2020 9110000 ,- Kč
2018 7958000 ,- Kč
2021 10540000 ,- Kč
2023 11599000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení