Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Odborné sociální poradenství (8268769)

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Datum kontroly: Uložení opatření:
21.4.2016 Ne
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 240000 ,- Kč
2010 277000 ,- Kč
2015 295000 ,- Kč
2019 452000 ,- Kč
2017 346000 ,- Kč
2016 298000 ,- Kč
2020 503000 ,- Kč
2018 420000 ,- Kč
2021 547000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení