Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Krizová pomoc (7578239)

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2015 1047800 ,- Kč
2019 3440600 ,- Kč
2017 1482900 ,- Kč
2016 1145700 ,- Kč
2018 2762400 ,- Kč
2020 3291900 ,- Kč
2021 3723200 ,- Kč
 
Technické zabezpečení