Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Nízkoprahová denní centra (4411471)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2010 30000 ,- Kč
2015 171000 ,- Kč
2019 620000 ,- Kč
2022 761000 ,- Kč
2017 370000 ,- Kč
2016 195000 ,- Kč
2020 670000 ,- Kč
2018 552000 ,- Kč
2021 769000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení