Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Pečovatelská služba (3941485)

OASA nezisková o.p.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 387000 ,- Kč
2010 460000 ,- Kč
2015 720000 ,- Kč
2019 2817000 ,- Kč
2017 1568000 ,- Kč
2016 720000 ,- Kč
2020 3315000 ,- Kč
2018 2450000 ,- Kč
2021 3646000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení