Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Denní stacionáře (8014564)

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 120000 ,- Kč
2010 165000 ,- Kč
2015 368600 ,- Kč
2019 1184000 ,- Kč
2017 762700 ,- Kč
2016 403900 ,- Kč
2018 920300 ,- Kč
2020 1351700 ,- Kč
2021 1638000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení