Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Domovy se zvláštním režimem (7825745)

AC Facility, s.r.o.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 18.7.2017 typ inspekce: základní
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2019 9837000 ,- Kč
2017 1822000 ,- Kč
2016 1099300 ,- Kč
2020 10760000 ,- Kč
2018 2162000 ,- Kč
2021 10900000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení