Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Týdenní stacionáře (1289132)

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 6.10.2010 typ inspekce: následná
Datum šetření: 4.11.2008 typ inspekce: v plném rozsahu
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 478000 ,- Kč
2010 526000 ,- Kč
2015 209600 ,- Kč
2019 668900 ,- Kč
2017 280500 ,- Kč
2016 238500 ,- Kč
2018 433700 ,- Kč
2020 817100 ,- Kč
2021 420400 ,- Kč
 
Technické zabezpečení