Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Domovy pro seniory (4812353)

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
 
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Datum kontroly: Uložení opatření:
16.5.2018 Ne
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 10.12.2019 typ inspekce: následná
Datum šetření: 3.1.2018 typ inspekce: základní
Datum šetření: 17.8.2011 typ inspekce: v plném rozsahu
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 1144000 ,- Kč
2010 1300000 ,- Kč
2015 1320000 ,- Kč
2019 2903000 ,- Kč
2017 2120000 ,- Kč
2016 1320000 ,- Kč
2020 3148000 ,- Kč
2018 2640000 ,- Kč
2021 3982000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení