Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Azylové domy (5576205)

Oblastní charita Rokycany

Plán finančního zajištění sociálních služeb
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Datum kontroly: Uložení opatření:
13.11.2018 Ne
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2019 849893 ,- Kč
2022 1583979 ,- Kč
2017 304817 ,- Kč
2016 399926 ,- Kč
2020 878877 ,- Kč
2018 403904 ,- Kč
2021 1066483 ,- Kč
2023 680000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení