Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Domovy pro seniory (5212275)

Domov pro seniory Horní Stropnice

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Datum kontroly: Uložení opatření:
22.8.2011 Ne
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 3510000 ,- Kč
2010 4615000 ,- Kč
2015 4727200 ,- Kč
2019 7054000 ,- Kč
2022 7211000 ,- Kč
2017 5196000 ,- Kč
2016 4501900 ,- Kč
2020 7359000 ,- Kč
2018 7053000 ,- Kč
2021 9223000 ,- Kč
2023 9863000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení