Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Denní stacionáře (6080385)

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
 
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 352000 ,- Kč
2010 323000 ,- Kč
2015 370500 ,- Kč
2019 1671400 ,- Kč
2022 391900 ,- Kč
2017 609200 ,- Kč
2016 405900 ,- Kč
2018 1155400 ,- Kč
2020 1647900 ,- Kč
2021 2007700 ,- Kč
 
Technické zabezpečení