Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Domovy pro osoby se zdravotním postižením (1196696)

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 3.12.2018 typ inspekce: následná
Datum šetření: 8.11.2016 typ inspekce: základní
Datum šetření: 1.12.2010 typ inspekce: v plném rozsahu
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 235000 ,- Kč
2010 185000 ,- Kč
2015 698500 ,- Kč
2019 2848200 ,- Kč
2017 1512000 ,- Kč
2016 764800 ,- Kč
2018 1614400 ,- Kč
2020 4238300 ,- Kč
2021 2724100 ,- Kč
 
Technické zabezpečení