Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (3028203)

Fokus Praha, z.ú.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 1635000 ,- Kč
2010 1140000 ,- Kč
2015 1844000 ,- Kč
2019 2706000 ,- Kč
2022 1521000 ,- Kč
2017 2697000 ,- Kč
2016 2223000 ,- Kč
2018 2526000 ,- Kč
2020 3438000 ,- Kč
2021 3369000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení