Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Odborné sociální poradenství (6743224)

EUROTOPIA.CZ, o.p.s

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2015 376000 ,- Kč
2019 650000 ,- Kč
2017 550000 ,- Kč
2016 550000 ,- Kč
2020 907000 ,- Kč
2018 584000 ,- Kč
2021 1251000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení