Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Denní stacionáře (7282975)

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 183000 ,- Kč
2010 192000 ,- Kč
2015 394200 ,- Kč
2019 1251900 ,- Kč
2017 625600 ,- Kč
2016 432500 ,- Kč
2018 977100 ,- Kč
2020 1391100 ,- Kč
2021 1693000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení