Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Odlehčovací služby (6513256)

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 19.10.2010 typ inspekce: v plném rozsahu
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 250000 ,- Kč
2010 234000 ,- Kč
2015 207600 ,- Kč
2019 279500 ,- Kč
2017 65000 ,- Kč
2016 333600 ,- Kč
2018 307500 ,- Kč
2020 416600 ,- Kč
2021 1731700 ,- Kč
 
Technické zabezpečení