Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Noclehárny (2911360)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 1590000 ,- Kč
2010 1900000 ,- Kč
2015 1594700 ,- Kč
2019 2225000 ,- Kč
2022 2111900 ,- Kč
2017 1697900 ,- Kč
2016 1612000 ,- Kč
2020 2314000 ,- Kč
2018 2006000 ,- Kč
2021 2535700 ,- Kč
 
Technické zabezpečení