Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Noclehárny (3646854)

Charita Ostrava

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
 
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 1423000 ,- Kč
2010 1596000 ,- Kč
2015 1847000 ,- Kč
2019 2982000 ,- Kč
2017 2417000 ,- Kč
2016 1774000 ,- Kč
2020 3208000 ,- Kč
2018 2757000 ,- Kč
2021 3581000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení