Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Noclehárny (2053217)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Datum kontroly: Uložení opatření:
2.7.2020 Ne
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 1100000 ,- Kč
2010 1235000 ,- Kč
2015 1141000 ,- Kč
2019 1592000 ,- Kč
2022 1819000 ,- Kč
2017 1351000 ,- Kč
2016 1199000 ,- Kč
2020 1712000 ,- Kč
2018 1527000 ,- Kč
2021 1838000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení