Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Tlumočnické služby (8437310)

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2015 260820 ,- Kč
2019 720280 ,- Kč
2022 914520 ,- Kč
2017 569200 ,- Kč
2016 288100 ,- Kč
2018 675530 ,- Kč
2020 815530 ,- Kč
2021 928050 ,- Kč
2023 969060 ,- Kč
 
Technické zabezpečení