Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Noclehárny (4862422)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
 
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 13.8.2018 typ inspekce: základní
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 200000 ,- Kč
2010 200000 ,- Kč
2015 308000 ,- Kč
2019 1016000 ,- Kč
2022 1220000 ,- Kč
2017 861000 ,- Kč
2016 355000 ,- Kč
2020 1091000 ,- Kč
2018 936000 ,- Kč
2021 1233000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení