Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Denní stacionáře (8521161)

Charita Opava

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
 
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 820000 ,- Kč
2010 820000 ,- Kč
2015 1255000 ,- Kč
2019 2136000 ,- Kč
2017 1559000 ,- Kč
2016 1330000 ,- Kč
2020 2251000 ,- Kč
2018 1950000 ,- Kč
2021 2484000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení