Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Noclehárny (1410545)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2019 1225200 ,- Kč
2022 1245500 ,- Kč
2018 1398000 ,- Kč
2020 1368600 ,- Kč
2021 1433352 ,- Kč
 
Technické zabezpečení