Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Nízkoprahová denní centra (6645513)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2015 1035000 ,- Kč
2019 1552800 ,- Kč
2022 2161000 ,- Kč
2017 1276100 ,- Kč
2016 1129000 ,- Kč
2020 1495300 ,- Kč
2018 1510200 ,- Kč
2021 2491900 ,- Kč
 
Technické zabezpečení