Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Domovy se zvláštním režimem (1050242)

Domov Na zámku, příspěvková organizace

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
 
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 6177000 ,- Kč
2010 5060000 ,- Kč
2015 7201000 ,- Kč
2019 11512000 ,- Kč
2017 7147000 ,- Kč
2016 7565000 ,- Kč
2020 12760000 ,- Kč
2018 11028000 ,- Kč
2021 14136000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení