Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Denní stacionáře (4599850)

Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Datum kontroly: Uložení opatření:
26.10.2010 Ne
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 100000 ,- Kč
2010 160000 ,- Kč
2015 117000 ,- Kč
2019 516200 ,- Kč
2022 554000 ,- Kč
2017 387400 ,- Kč
2016 138200 ,- Kč
2018 492500 ,- Kč
2020 519900 ,- Kč
2021 607400 ,- Kč
2023 970100 ,- Kč
 
Technické zabezpečení