Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Odborné sociální poradenství (9679672)

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 22.6.2010 typ inspekce: v plném rozsahu
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 108000 ,- Kč
2010 132000 ,- Kč
2015 693000 ,- Kč
2019 1845800 ,- Kč
2017 1070900 ,- Kč
2016 757900 ,- Kč
2018 1584200 ,- Kč
2020 1845800 ,- Kč
2021 2061400 ,- Kč
 
Technické zabezpečení