Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Azylové domy (5743667)

ÚTOČIŠTĚ, o.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 7.3.2011 typ inspekce: v plném rozsahu
 
Technické zabezpečení