Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Chráněné bydlení (9007540)

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2015 878000 ,- Kč
2019 2424000 ,- Kč
2017 1503000 ,- Kč
2016 1034000 ,- Kč
2020 2623000 ,- Kč
2018 2071000 ,- Kč
2021 2859000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení