Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Tlumočnické služby (1926246)

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s

Plán finančního zajištění sociálních služeb
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2015 754000 ,- Kč
2019 2951000 ,- Kč
2017 2137000 ,- Kč
2016 1018000 ,- Kč
2020 3039000 ,- Kč
2018 2740000 ,- Kč
2021 3418000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení