Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Terénní programy (2179607)

Charita Ostrava

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
 
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2020 1307000 ,- Kč
2021 1524000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení