Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Noclehárny (3573576)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 2135000 ,- Kč
2010 2385000 ,- Kč
2015 2135000 ,- Kč
2019 2324000 ,- Kč
2022 2714000 ,- Kč
2017 2297000 ,- Kč
2016 2135000 ,- Kč
2020 2497000 ,- Kč
2018 2135000 ,- Kč
2021 2798000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení