Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (2374792)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2015 715000 ,- Kč
2019 1134600 ,- Kč
2022 2723000 ,- Kč
2017 1118690 ,- Kč
2016 913000 ,- Kč
2018 1265600 ,- Kč
2020 1451800 ,- Kč
2021 2981376 ,- Kč
 
Technické zabezpečení