Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Odborné sociální poradenství (3155855)

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Datum kontroly: Uložení opatření:
21.4.2016 Ne
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 243000 ,- Kč
2010 277000 ,- Kč
2015 305000 ,- Kč
2019 519000 ,- Kč
2017 377000 ,- Kč
2016 325000 ,- Kč
2020 544000 ,- Kč
2018 477000 ,- Kč
2021 592000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení