Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Domovy se zvláštním režimem (2347976)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 19.11.2019 typ inspekce: základní
Datum šetření: 2.12.2015 typ inspekce: základní
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 4150000 ,- Kč
2010 4340000 ,- Kč
2015 4000000 ,- Kč
2019 13988000 ,- Kč
2022 20348000 ,- Kč
2017 10842000 ,- Kč
2016 9772000 ,- Kč
2020 15671000 ,- Kč
2018 12850000 ,- Kč
2021 18634000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení