Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (4400465)

Elim Opava, o.p.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
 
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 9.9.2014 typ inspekce: základní
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2015 400000 ,- Kč
2019 1437000 ,- Kč
2017 660000 ,- Kč
2016 404000 ,- Kč
2020 1548000 ,- Kč
2018 1038000 ,- Kč
2021 1698000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení