Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Chráněné bydlení (7912551)

Domov Letokruhy, příspěvková organizace

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 20.3.2018 typ inspekce: základní
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2019 2300000 ,- Kč
2017 1900000 ,- Kč
2020 2535000 ,- Kč
2018 2200000 ,- Kč
2021 2800000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení