Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Noclehárny (1048474)

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 136000 ,- Kč
2010 78000 ,- Kč
2015 494100 ,- Kč
2019 1192800 ,- Kč
2017 669900 ,- Kč
2016 541000 ,- Kč
2018 925400 ,- Kč
2020 1654900 ,- Kč
2021 2076300 ,- Kč
 
Technické zabezpečení