Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Chráněné bydlení (9066218)

Fokus Praha, z.ú.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 23.8.2011 typ inspekce: v plném rozsahu
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 1460000 ,- Kč
2010 927000 ,- Kč
2015 1769000 ,- Kč
2019 2672000 ,- Kč
2022 6436000 ,- Kč
2017 1756000 ,- Kč
2016 1601000 ,- Kč
2018 1744000 ,- Kč
2020 5230000 ,- Kč
2021 7555000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení