Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Azylové domy (2904155)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 25.8.2015 typ inspekce: základní
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2015 741500 ,- Kč
2022 2773700 ,- Kč
2016 1015400 ,- Kč
 
Technické zabezpečení