Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výpis z Registru poskytovatelů sociálních služeb

Ke dni: 26.1.2022

Poskytovatel:  Farní charita Praha 1 Nové Město


právnická osoba ČR
 
 

26520818 
 

 
 

721 - Církve a náboženské společnosti
 

Žitná 1383/35, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1
 
ředitel: Ing. Andrea Kubištová
 

telefon 724 300 628
e-mail reditelka@programmari.cz
 

Zařízení poskytovatele:

Nízkoprahové denní centrum


Nikola Serbusová, DiS.
 

Žitná 1383/35, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1

Nízkoprahová denní centra (3596205)
 

Program Máří


Jonáš Hrubín, DiS.
 

Žitná 1383/35, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1

Terénní programy (4314291)
 

Poskytované služby:

Terénní programy (4314291)


terénní
 

od 1.9.2005
 

 • osoby bez přístřeší
  • Cílovou skupinou jsou ženy bezdomovkyně.
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
  • Cílovou skupinou jsou ženy , které již řeší svoji závislost léčbou a v současné době abstinují.
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • pachatelé trestné činnosti
  • Cílovou skupinou jsou ženy, které se vracejí z výkonu trestu, z nařízené léčby event. z léčby závislosti a které potřebují podporu při návratu do společnosti.
 

mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
 


 • počet intervencí (30 min. jednání) - 30
  • Uvedený počet je maximální denní kapacita služby.
 

pondělí: 8:00 - 16:30, 9:00 - 16:00 - terénní práce
úterý: 8:00 - 16:30, 9:00 - 16:00 - terénní práce
středa: 8:00 - 16:30, 9:00 - 16:00 - terénní práce
čtvrtek: 8:00 - 16:30, 9:00 - 14:00 - terénní práce
pátek: 8:00 - 16:30, 9:00 - 14:00 - terénní práce
sobota:
neděle:
 


telefon: 230 234 384
telefon: 731 629 585
e-mail: vedouciteren@zenyvohrozeni.charita.cz
web: www.programmari.cz
 

Nízkoprahová denní centra (3596205)


ambulantní
 

od 1.10.2016
 

 • osoby bez přístřeší
  • Služba je určena pouze pro ženy.
 

osoby starší 18 let
 


 • počet klientů - 15
  • Uvedený počet je maximální okamžitá kapacita.
 

pondělí: 7:30 - 10:00, 10:30 - 13:00
úterý: 7:30 - 10:00, 10:30 - 13:00
středa: 7:30 - 10:00, 10:30 - 13:00
čtvrtek: 7:30 - 10:00, 10:30 - 13:00
pátek: 7:30 - 10:00, 10:30 - 13:00
sobota:
neděle:
 


telefon: 724 355 337
telefon: 230 234 384
e-mail: dennicentrum@zenyvohrozeni.charita.cz
web: www.programmari.cz
 
Technické zabezpečení