Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výpis z Registru poskytovatelů sociálních služeb

Ke dni: 29.5.2022

Poskytovatel:  Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace


právnická osoba ČR
 
 

48282961 
 

 
 

331 - Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
 

Hradecká 2905, Česká Lípa, 470 06 Česká Lípa 6
 
ředitel: Mgr. Ilona Pírková
 

telefon sociální pracovník 731 411 544
telefon 487 763 324
telefon ekonom 731 411 547
telefon ředitelka 731 411 545
fax 487 853 771
e-mail reditel@nadeje-cl.cz
web www.nadeje-cl.cz
 

Zařízení poskytovatele:

Denní stacionář


Mgr. Ilona Pírková
 

Hradecká 2905, Česká Lípa, 470 06 Česká Lípa 6

Denní stacionáře (2293541)
 

Domov pro osoby se zdravotním postižením


Mgr. Ilona Pírková
 

Jižní 1970/29, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (2038560)
 

Poskytované služby:

Denní stacionáře (2293541)


ambulantní
 

od 1.1.2007
 

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
  • Služba je poskytována osobám se všemi stupni mentálního postižení, případně s přidruženým smyslovým, tělesným a psychickým onemocněním a osobám s poruchou autistického spektra. Služba je poskytována osobám bez agresivních rysů a osobám, které jsou schopny pobývat v kolektivu, tedy nevyžadují přísně individuální péči a podporu.
 

dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
 


 • počet klientů - 45
  • Maximální kapacita zařízení je 45 klientů denně. Sobotní a nedělní provoz - zatím jednou měsíčně (je ovlivněno potřebností rodin).
 

pondělí: 5:30 - 16:30 - Sl.může být poskyt. i dle individ. potřeb klientů a na základě předchozí domluvy
úterý: 5:30 - 16:30 - Sl.může být poskyt. i dle individ. potřeb klientů a na základě předchozí domluvy
středa: 5:30 - 16:30 - Sl.může být poskyt. i dle individ. potřeb klientů a na základě předchozí domluvy
čtvrtek: 5:30 - 16:30 - Sl.může být poskyt. i dle individ. potřeb klientů a na základě předchozí domluvy
pátek: 5:30 - 16:30 - Sl.může být poskyt. i dle individ. potřeb klientů a na základě předchozí domluvy
sobota: 8:00 - 16:00 - Sl.může být poskyt. i dle individ. potřeb klientů a na základě předchozí domluvy
neděle: 8:00 - 16:00 - Sl.může být poskyt. i dle individ. potřeb klientů a na základě předchozí domluvy
 


telefon: sociální pracovník 731 411 544
telefon: ředitelka 731 411 545
telefon: 487 763 324
e-mail: reditel@nadeje-cl.cz
web: www.nadeje-cl.cz
 

Liberecký,
 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (2038560)


pobytové
 

od 1.1.2007
 

 • osoby s tělesným postižením
  • Služba je poskytována osobám s tělesným postižením, které využívají kompenzační pomůcky (zejména invalidní vozík), jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby a nevyžadují celodenní nebo nepřetržitou zdravotní péči. Služba je poskytována občanům s trvalým pobytem na území ČR. Přednostně je služba určena osobám dlouhodobě žijícím na území Libereckého kraje, případně s prokázanou vazbou na Liberecký kraj.
 

- mladí dospělí (19 -26 let) - dospělí (27 -64 let) - mladší senioři (65 - 80 let) Ve věkové kategorii mladší senioři (65-80 let) je služba poskytována pouze uživatelům, kteří využívají služby organizace dlouhodobě, a přechod do sociální služby jiného poskytovatele po dosažení věku 64 let by negativně působil na jejich zdravotní stav.
 


 • počet klientů - 5
 • počet lůžek - 5
 

poskytuje nepřetržitě
 


telefon: sociální pracovník 731 411 544
telefon: ředitelka 731 411 545
telefon: 487 763 324
e-mail: reditel@nadeje-cl.cz
web: www.nadeje-cl.cz
 

Liberecký,
 
Technické zabezpečení